We are the industrial company you need

sự tiếp xúc

Vị trí
  • Phòng 301, Số 379, Khu Liêu Bưu, Đường Guanzhang, Thị trấn Liêu Bưu, Thành phố Đông Quan, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Số điện thoại
Liên lạc

Tư vấn miễn phí

Lợi thế

Chúng tôi sẽ trở thành đối tác kinh doanh lâu dài của bạn với các dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng tuyệt vời của chúng tôi. Bắt đầu dự án của bạn với chúng tôi ngay hôm nay!
Mẫu miễn phí
3000 tấn cổ phiếu thường xuyên
Kích cỡ khác nhau &; Lớp hoàn chỉnh
Kiểm tra 100% trước khi giao hàng