We are the industrial company you need

Băng bìa

Băng bìa
Băng bìa

Băng bìa được sử dụng để đóng gói SMD của các sản phẩm điện tử và thường được sử dụng kết hợp với băng mang  nổi. Nó thực chất là một màng mỏng. Băng bìa và băng mang phải phù hợp với chiều rộng tương ứng để được sử dụng. 

Băng mang bán dẫn
Băng mang bán dẫn

Dải đầu hải cẩu lạnh màu nâu