We are the industrial company you need

Máy đóng gói băng Carreir

Máy băng mang
Máy băng mang

Băng bìa được sử dụng để đóng gói SMD của các sản phẩm điện tử và thường được sử dụng kết hợp với băng mang  nổi. Nó thực chất là một màng mỏng.