We are the industrial company you need

Băng mang

Băng mang Smt
Băng mang Smt

Băng bìa được sử dụng để đóng gói SMD của các sản phẩm điện tử và thường được sử dụng kết hợp với băng mang  nổi. Nó thực chất là một màng mỏng. Băng bìa và băng mang phải phù hợp với chiều rộng tương ứng để được sử dụng. 

Băng kích hoạt nhiệt
Băng kích hoạt nhiệt

Băng kích hoạt nhiệt

Băng mang dập nổi
Băng mang dập nổi

Băng mang dập nổi

Băng mang
Băng mang

Băng bìa được sử dụng để đóng gói SMD của các sản phẩm điện tử và thường được sử dụng kết hợp với băng mang  nổi. Nó thực chất là một màng mỏng. Băng bìa và băng mang phải phù hợp với chiều rộng tương ứng để được sử dụng.